Hakkımızda

Eren Aydınlatma 3 (ÜÇ) yıl boyunca, ürünlerini malzeme ya da işçilik üretim hatalarına karşı alıcıya 
garanti etmektedir: "Garanti Süresi" ya Eren Aydınlatma’den ya da yetkili bir Eren Aydınlatma 
Dağıtıcısı/Bayisinden orijinal ürünün satın alınma tarihinden başlayacaktır. Eren Aydınlatma bu 
garanti kapsamında ürünü Eren Aydınlatma’in seçimi ya da takdirine bağlı bileşenler ile tamir edecek 
veya değiştirecektir. Teknolojideki gelişmeler, değişim için seçilen "daha iyi ya da gelişmiş" ürünlere 
yol açabilir. Bu Garanti, bundan başka garanti süresi boyunca Eren Aydınlatma’in sorunu gözden 
geçirmesi ve Malzeme İade Yetkisi (MİY) işlemini başlatması için alıcının normal iş saatleri arasında 
Eren Aydınlatma ile iletişime geçmesi şartına bağlıdır. Bu işlem herhangi bir kusurlu ürün iadesinden 
önce yapılmalıdır. 
Eren Aydınlatma’in MİY süreci ile sadece Eren Aydınlatma tarafından üretilen ürünler iade edilebilir. 
Alıcıya, Eren Aydınlatma veya başkası tarafından üretilen hiçbir kusurlu ürün iade edilmeyecektir. 
İade için onay öncesinde Eren Aydınlatma MİY formu okunaklı ve ayrıntılı olarak doldurulmuş 
olmalıdır. Eren Aydınlatma Garantisi bundan başka Eren Aydınlatma ürünleri uygun şekilde monte 
edilmiş olması şartına bağlıdır ve yalnızca bunlar için geçerli olacaktır. Bu, uygun onaylı bileşenler ve 
ürün çalışma ortamlarına kablolama ve bağlantıyı içerir. Bu Garanti geçersiz sayılır ve ihmal, hata, 
yanlış kullanım, tadilat, ya da doğru olmayan bir biçimde monte edilme ve uygulanma sonucu olarak 
arızalanan ürünler için hükümsüzdür ve geçerli değildir. Bu, bunlarla sınırlı olmamak üzere, şunları 
içerir: yanlış kablolama, sıcaklık, nem veya gerilim koşulları gibi uygun ve onaylı olmayan işletim 
ortamlarında kurulum, Eren Aydınlatma tarafından onaylanmış ya da üretilmiş olmayan bileşenleri 
kullanarak yanlış kurulum. Eren Aydınlatma ürünlerinin kurulumu ve kullanımı sadece tüm gerekli ve 
ilgili kurallar, standartlar ve kurulum talimatları hakkında tam bilgi sahibi olarak ve bunlar uyarınca 
gerçekleştirilmelidir.
Tüm gerekli onayları almak ve ürünün amaçlanan kullanımını ve ilgili tüm talimatları, önerileri ve her 
türlü Eren Aydınlatma ürününün ve ilgili herhangi bir Eren Aydınlatma ürünü ile birlikte kullanılan "üretilen 
ürünün" doğru kurulum ve kullanım kurallarına anlamak alıcının sorumluluğundadır. Ürün 
dokümantasyonunun veya talimatların herhangi bir şekli olan herhangi bir beyanın, teknik bilgilerin 
ve önerilerin doğruluğu ve eksiksizliği garanti edilmez, bu Garantinin parçası değildir ve hiçbir 
şekilde bir garanti teşkil etmez. Alıcının kurulumun ve tam olarak uygulanmasının uygunluğu 
yönünden potansiyel uygulamaları ve kurulumları bağımsız olarak belirlemesi gerekir. Her türlü 
yanlış kurulumdan kaynaklanan ya da neden olunan her türlü kusur, alıcıya nakliye sırasında veya 
sonrasında oluşan hasarlar, "Doğal afetler" ile oluşan hasarlar. Eren Aydınlatma ürünün değiştirilmesi 
ile ilişkili ek işçilik maliyetlerini veya Garantiyi kapsamaz. Bu Garanti bildirimi açık veya zımni tek 
Garantiyi ifade eder, başka garantiler yoktur.